PROIECTE / CONTRACTE

PROIECTE

Planul National pentru Cercetare - Dezvoltare si Inovare (PNCDI) 2 - Programul 4
Partener
Cercetari privind evaluarea riscului seismic si elaborarea unui model conceptual si functional pentru estimarea pierderilor utilizand sistemele informationale (2007-2010)
Programului CEEX - "Cercetare de Excelenta"Partener
Cercetari teoretice si experimentale pentru reducerea riscului seismic al cladirilor din patrimoniul cultural national (2006-2008)
                 
Lucrari de cercetare si/sau studii tehnice pentru:

Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti
Lucrari de foraje, SPT, investigatii geofizice, masuratori de vibratii ambientale
Wienerberger Sisteme de Caramizi SRL
Incercari structurale pe elemente de zidarie
Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului
Documentare privind inspectia rapida a cladirilor din beton armat avariate la cutremur
Documentare privind incercarea elementelor si subansamblurilor structurale la incarcari laterale din actiuni seismice, folosind cadre de reactiune

Universitatea de Arhitectura si Urbanism “Ion Mincu” Bucuresti
Consultanta tehnica la alegerea sistemelor structurale specifice locuintelor temporare
Profesional – Construct SRL
Expertiza tehnica a unei cladiri
Regia Autonoma – Administratia Patrimoniului de Stat – Sucursala pentru Administrarea si Intretinerea Fondului Imobiliar
Expertiza tehnica a unei cladiri
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii si Economia Constructiilor – INCERC Bucuresti
Lucrari de foraje, investigatii geofizice
SC Geosolutions Expert SRL
Lucrari de foraje
SC Geo-Serv SRL
Lucrari de foraje
SC Soconac SRL
Masuratori de vibratii ambientale pe o cladire