Cadrul legal
Centrul National de Reducere a Riscului Seismic este o institutie publica de interes national, o entitate specializata, cu personalitate juridic, sub coordonarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei din Romania.

Obiective
Obiectivul activitatii Centrului National de Reducere a Riscului Seismic este implementarea Proiectului JICA de Cooperare tehnica "Reducerea Riscului Seismic pentru Cladiri si Structuri" precum si a altor proiecte nationale si internationale.
project.jica.go.jp/romania/7241011E0/english/02/index.html
obiective si activitati (PDF)

Activitati

Activitatile Centrului sunt desfasurate in cooperare cu Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti si cu INCERC Bucuresti.

Activitatile Centrului National de Reducere a Riscului Seismic sunt desfasurate in cadrul a 4 divizii, dupa cum urmeaza:
Divizia 1 - Reabilitarea seismica a cladirilor si Coduri de proiectare
Divizia 2 - Retea seismica si vibratii ambientale
Divizia 3 Experimente pentru terenuri si elemente structurale
Divizia 4 Diseminarea cunostintelor si pregatirea inginerilor

Cheltuielile necesare functionarii si investitiilor Centrului sunt finantate din venituri bugetare acordate de MDRL si din venituri extra-bugetare.

Raport de autoevaluare CNRRS - atestareCopyright UTCB 2002. All rights reserved.
Web master page mail